Ryssa Byförenings Minnesfond

Ryssa Byförenings minnesfond används för att hedra medlemmar som har lämnat oss, och samtidigt för att ge ett bidrag till föreningen.
Lena Broman hanterar denna minnesfond.

Kontakta henne på
Telefon: 073 -63 10 314
Senast 5 dagar före begravningen
Betalning av valfritt belopp till föreningens Bankgiro : 305-3410