Årsmöte 2020 Uppskjutet

Årsmötet som enligt stadgarna var planerat att äga rum under maj månad 2020 är uppskjutet på grund av den rådande Coronapandemin.

En kallelse med ett nytt datum kommer att meddelas när situationen stabiliserats.

// Styrelsen

Ryssa byförening – Org.nr 884401-6561