Ryssa Byförenings årsmöte

Ryssa Byförenings årsmöte sker söndagen den 27 maj i Trösken kl 15.00