Ryssa byförenings årsmöte 2016

Ryssa byförenings årsmöte sker söndagen den 22 maj i Ryssa bystuga kl 15.00