Ryssa Byförenings minnesfond

Ryssa Byförenings minnesfond används för att hedra medlemmar som har lämnat oss, och samtidigt för att ge ett bidrag till föreningen.
Irene Wellert hanterar denna minnesfond.

Insättning sker till bankgiro 305-3410, märk med vem insättningen avser och vem som är avsändare.

Kontaktuppgifter till Irene:
Telefon: 0250-20128
Mobil: 070-3071078
Epost: irene.wellert@telia.com